Jurusita

js djokosoebagyo

Jurusita

DJOKO SOEBAGYO, S.H.

Pembina (IV/a)
196310111986021001

Pacitan, Kabupaten (Pacitan),
11 Oktober 1963

js darmantodachlan

Jurusita

DARMANTO DACHLAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)
196912281992031001

Sumenep, Kabupaten (Sumenep),
28 Desember 1969

js yadisupriyono

Jurusita

YADI SUPRIYONO, S.H., M.H.

Penata Tingkat I (III/d)
196509301986031002

Ponorogo, Kabupaten (Ponorogo),
30 September 1965

js ferryisyonopurwowirawan

Jurusita

FERRY ISYONO PURWOWIRAWAN, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)
197409051994031002

Surabaya, Kota (Surabaya)
05 September 1974

js xx

Jurusita

SUBAGYO, S.H.

Penata (III/c)
196602061986031003

Yogyakarta, Kota (Yogyakarta),
06 Februari 1966

js sukopurnomo

Jurusita

H SUKO PURNOMO

Penata Muda Tingkat I (III/b)
196702191991031002

Nganjuk, Kabupaten (Nganjuk),
19 Februari 1967

js riawidyaadhi

Jurusita

RIA WIDYA ADHI, S.H.

Penata Muda (III/a)
198010192006041005

Bojonegoro, Kabupaten (Bojonegoro),
19 Oktober 1980