Ketua & Wakil Ketua

Ketua

Ketua

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Madya (IV/d) | 196308131988031005

Baubau, Kota (Baubau), 13 Agustus 1963

bu wakil edit copy

 Wakil Ketua

Hj. WEDHAYATI, S.H., M.H.

Pembina Utama Madya (IV/d) | 196303281988032003

Malang, Kabupaten (Kepanjen), 28 Maret 1963